Kalite

Müşteri Odaklı Kaliteli Ürünler

Orma, müşteri memnuniyetini en ön plana alan, çağdaş teknoloji ve toplam KALİTE anlayışı ile ürettiği Yonga Levha ve Melamin Kaplı Yonga Levhalar, ile yurtiçinde ve yurt dışında mobilya ustalarının ilgi gösterdiği ve kalitesine güvendiği nitelikli ahşap malzemeler üreticisidir.

Kalite Belgelerimizi Görüntüle

Orma, müşteri memnuniyetini en ön plana alan, çağdaş teknoloji ve toplam KALİTE anlayışı ile ürettiği Yonga Levha ve Melamin Kaplı Yonga Levhalar, ile yurtiçinde ve yurt dışında mobilya ustalarının ilgi gösterdiği ve kalitesine güvendiği nitelikli ahşap malzemeler üreticisidir.

Üretimin tüm aşamalarında uygulanan kontrol yöntemleriyle müşteri beklenti ve isteklerine en uygun kalitede ürünler üretmekteyiz. Kalitemizin devamlılığını ve sürdürebilirliğini sağlamak için kurduğumuz ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve FSC™- CoC (Orman Yönetim Konseyi – Orman Koruma Zinciri) Sistemleri’ni en etkin şekilde uygulamaktayız.

ORMA, İnsana saygı, ağaca saygı, yaşama saygı ilkesi ışığında FSC™ Forest Stewardship Council (Orman Yönetim Konseyi) sertifikası ile sosyal sorumluluk ve çevreye hassasiyetini ön plana çıkarmaktadır . FSC™ ; Dünyadaki tüm ormanların en uygun şekilde yönetilmesini, orman alanlarının korunmasını, kalıcı varlığının sağlanmasını ve orman yönetimi ilkelerine göre yürütülmesini amaçlayan bir paydaşlar sistemidir. FSC™ Sertifikası , Orman ürünlerinin düzgün kaynaklardan geldiğinin göstergesidir.

Tüm ürünler TS EN standartlarına uygun (TS EN 312 , TS EN 14322, E0, E1) olarak üretilmektedir. Formaldehit emisyonuna verilen önem doğrultusunda TSE başkanı ile yapılan törenle Türkiye’de E0 belgesini ilk defa alan firma olarak sektörde öncülük etmiştir.

California Hava Kaynakları Kurulu tarafından kompozit ahşap ürünlerinde bulunan formaldehitin sınıflandırılması ile ilgili mevzuatlar oluşturulmuştur. CARB P2 (California Air Resources Board Phase 2) belgelendirmesi, yonga levhadaki formaldehitin düşük (≤ 0,09 ppm) ve mevzuata uygun olduğunun göstergesidir. ORMA 2014’den bu yana CARB P2 belgesine sahiptir.

ORMA, ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından yayınlanan “Toxic Substances Control Act (TSCA)” -Zehirli Maddeler Kontrol Yasası’na uyumluluğunu TSCA Title VI sertifikası ile belgelemiştir. TSCA Title VI sertifikası, yonga levhadaki formaldehitin düşük (≤ 0,09 ppm) ve ABD mevzuatlarına uygun olduğunun göstergesidir. Bu belge ile tüm Avrupa ve Amerika’ya uygun ürün ihracı yapılmaktadır.

ORMA, Japonya MLIT (Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı) tarafından onaylanan F**** / F4Star ürün belgesini 07.11.2018 tarihinde almıştır. F**** / F4Star ürün belgesi, Melamin Kaplı Levhalarda Desikatör metoduna göre Serbest Formaldehit emisyonunun ≤0.3mg / lt altında olduğunun göstergesidir. ORMA , Türkiye’ de ilk ve tek F**** / F4Star belgesine sahip üreticidir.

Özellikle Avrupa ülkelerinde titizlikle üzerinde durulan, çevre ve canlı sağlığı için risk kabul edilen kimyasal maddelerin tespiti için REACH testi periyodik olarak akredite firmalara yaptırılmaktadır. Yapılan deneylerin neticesinde Melamin Kaplı Yonga Levha ürünlerinde ve dolayısıyla Yonga Levha ürünlerinde Reach Tüzüğü’nde belirtilen zararlı kimyasal maddelerin hiçbiri bulunmamaktadır.

ORMA; bu belgeler ile insan ve çevre sağlığına verdiği önemi bir kez daha tescillemiştir.

Orma, bugün yıllık üretiminin % 75’ini yurtiçine satmakta, % 25’ini ise yurt dışına ihraç etmektedir. Ürün kalitesinin ancak üretim sisteminin kalitesiyle sağlanacağını bilen Orma, evlerimizde ve iş yerlerimizde bize ahşabın sıcaklığını, sağlığını ve şıklığını sunmaya çalışan mobilya üreticilerine tam ve sürekli kalite güvencesi sunmaktadır.

AMAÇ

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası, Orma’da iş sürekliliğini sağlamayı ve riskleri en aza indirmeyi amaçlar.

Politikanın amacı, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması sürecinde, tüm iç, dış, kasıtlı veya kazara tehditlere karşı Orma’nın bilgi varlıklarını korumaktır.

KAPSAM

Politika, Orma’nın bilgi varlıklarını ve iletişimde olduğu herkesi kapsar.

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

 1. Politika aşağıdakileri garanti altına alır;
  1. Bilginin bütünlüğü, gizliliği ve ulaşılabilirliği sağlanır.
  2. Yasal ve Mevzuat gereksinimler, Bilgi Güvenliği ile ilgili iş ortakları, müşteriler ve tedarikçiler ile yapılan sözleşmelerde yer alan hükümler izlenir ve yerine getirilir.
  3. Bilgiye erişim, bilinmesi gereken kadarına izin vermek prensibine göre sağlanır.
  4. Şirket verilerinin yanı sıra Şirket’e müşterileri, ortakları ve çalışanları tarafından emanet edilen kişisel, finansal ve stratejik veriler de korunur. Bu veriler gizliliklerine göre sınıflandırılıp erişim ve koruma standartları bu sınıflara göre düzenlenir.
  5. Bu kapsamda iş planları güncel ve test edilmiş olarak yürürlükte tutulur.
  6. Bilgi Güvenliği Eğitimi tüm çalışanlar için geçerlidir ve belirli dönemlerde tekrarlanır.
 2. Prosedürler, politikayı destekleyici şekilde hazırlanır.
 3. BGYS’nin planlanması, kurulması, işletilmesi ve iyileştirilmesi için Bilgi Güvenliği Ekibi oluşturulmuş ve yetkilendirilmiştir.
 4. Bilgi Güvenliği Hedefleri yıllık olarak belirlenir ve Bilgi Güvenliği Ekibi tarafından takip edilir.
 5. Yöneticiler, politikanın uygulanmasından ve ekiplerinin bilinçlenmesinden sorumludur.
 6. Bilgi Güvenliği Politikası’nın, Orma ile etkileşimde olan tüm taraflar için anlaşılması zorunludur.
 7. BGYS Politikaları Bilgi Güvenliği Ekibi tarafından yılda en az bir kez kontrol edilir, gerekirse güncellenir.

BGYS, Şirket kültürünün vazgeçilmez bir parçasıdır.

Orma Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza Bilgi Güvenliği Politikasını onaylamıştır.

Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemleri Politikamızı Görüntüleyin