Haberler ve Duyurular

Yonga Levha ve Melamin Kaplı Yonga Levha ürünlerinin tüm aşamalarının çevresel etkilerinin ölçülmesi sonucunda EN 15804 Avrupa normu uyumlu Çevresel Ürün Beyanı (EPD – Environmental Product Declaration) belgelerini almaya hak kazandık. 

Çevresel Ürün Beyanları (EPD), bir ürünün veya sistemin çevresel etki değerlendirmesi  ISO 14025’te tanımlanan ve ISO 14040-44 serisi LCA standartlarına uygun olarak sağlayan bir etiketleme olarak bilinir ve tarafsız gözlemciler tarafından da teyit edilerek firmalara verilmektedir.   

EPD’ler, üretiminde hammaddenin doğadan elde edilmesi, üretimi, kullanımı ve yaşam sonu bertarafına kadar olan tüm süreçlerin şeffaf ve nicel olarak bilimsel bir yaklaşımla değerlendirildiği ve ürünün çevre performansını belirli etki kategorilerine göre hesaplandığı çalışmalardır.

EPD belgeleri ürünün iklim değişikliğine etkiyi ifade eden karbon ayakizinin hesaplanmasının yanında diğer birçok çevresel yükü de şeffaf ve tarafsız bir şekilde ortaya koyuyor. Özellikle yapı inşasında ve işletiminde karbon emisyonlarının sıfıra çekilmesinde de etkin olacak EPD belgeleri, yeşil bina sertifika ve değerlendirme sistemlerinde de ön plana çıkıyor.

EPD belgelerimiz için aşağıdaki linklere tıklayınız:

EPD – Yonga Levha  

EPD – Melamin Kaplı Yonga Levha

Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak elektrik kurulu gücümüz 9 MW’dır.

Bu kurulu güçteki elektrik tüketiminin %100’ünü Muğla ili Fethiye ilçesindeki Eşen Nehri üzerinde kurulu olan ve
yenilenebilir kaynağa dayalı elektrik üretimi yapan 43,4 MW gücündeki Eşen-2 hidroelektrik santralimizden (HES)
temin etmekteyiz.

Bu manada yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile çevreye önemli bir katkı sağlamakta ve yıllık yaklaşık
28.600 ton CO2 emisyonunu önlemekteyiz.

Değerli müşterilerimiz,

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından yayınlanan “Toxic Substances Control Act (TSCA)” -Zehirli Maddeler Kontrol Yasası’na uyumluluğumuzu TSCA Title VIsertifikası ile onaylattık.

TSCA Title VI sertifikası, yonga levhadaki formaldehitin düşük ve ABD mevzuatlarına uygun olduğunun göstergesidir.

Belgemizi incelemek için lütfen tıklayın.

Değerli müşterilerimiz,

07.11.2018 tarihinde Japonya MLIT (Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı) tarafından onaylanan F**** / F4Star ürün belgemizi aldık.

F**** / F4Star ürün belgesi, MKYL ürünümüzde Desikatör metoduna göre Serbest Formaldehit emisyonunun ≤0.3mg / lt altında olduğunu göstermektedir.

ORMA , Türkiye’ de ilk ve tek F**** / F4Star belgesine sahip üreticidir.

Belgemizi (Orjinal dilinde) incelemek için lütfen tıklayın.

Belgemizi (İngilizce dilinde) incelemek için lütfen tıklayın.

Orma, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini Entegre Yönetim Sistemi’ne ekledi.

Ürünlerimizde çevreye, doğaya ve canlı sağlığına olumsuz kimyasallar bulunmamaktadır.

ORMA, ürünlerinin insan sağlığına, çevreye ve doğaya zararlı kimyasallar içermediğini 3 yeni test ve belge ile tekrar tescilledi. Hem YL hem de MKYL ürünleri için geçerli olan bu belgelerle, çevreye duyarlı yaklaşımını bir kez daha vurguladı.

  • PCP testi, ürünlerimizde, solunması durumunda kanserojen Pentachlorphenol maddesine rastlanmadığını,
  • REACH belgesi, canlı sağlığına zararlı olabilecek 168 kimyasal maddenin hiçbirinin ürünlerinde mevcut olmadığını,
  • ROHS belgesi, elektronik malzemelerde bulunması istenmeyen kurşun ve civa gibi insan sağlığına zararlı metallerin ürün kompozisyonumuzda yer almadığını belgeledi.
  • PCP test sonuçları için tıklayınız. 
  • REACH belgesi için tıklayınız. 
  • ROHS belgesi için tıklayınız. 


ACI KAYBIMIZ

Türkiye’nin Baba’sı
9. Cumhurbaşkanımız
Sayın
Süleyman Demirel’i
kaybettik…

Acımız büyüktür…

Tüm Vatandaş ve Eş Dostlarının değerli bilgileri için
Ulusal cenaze töreni aşağıdaki akışta programlanmıştır;

19 Haziran Cuma günü ;
Ankara Güniz sokakta saat 8.00-8.45’de tören yapılacaktır.
Aynı gün sabah saat 9.00-9.45’de TBMM’de yapılacak törenin ardından
Naaş, top arabasıyla kortej eşliğinde, Kocatepe Camii’ne intikal ettirilecektir.
Cuma Namazını müteakip cenaze namazı kılınacak,
sonrasında, saat 15.00 de, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan uçakla
Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na intikal ettirilecektir…
Naaşı Havalimanından alınarak, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi ana kampüsü
önünden başlayarak, şehir içinden geçirilerek, Ispartalılar tarafından selamlanacaktır.

20 Haziran Cumartesi günü ;
İslamköy Şehriban Hatun Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak,

ve, Çalca Tepe’deki Anıt Mezar’da defnedilecektir.


Allah gani gani rahmet eylesin.
Mekanı Cennet Olsun.


AİLESİ ADINA
ŞEVKET DEMİREL

Demirel Vakfı adına bağışınızı aşağıdaki banka ve hesap numarası bilgileri ile gerçekleştirebilirsiniz.

DEMİREL VAKFI

Banka: Garanti Bankası

Şube: Isparta Şubesi

Şube Kodu: 081

Hesap No: 6295211

Iban: TR71 0006 2000 0810 0006 2952 11

FSC belgemiz,Forest Stewardship Council sitesinde yayınlanmaya başlamıştır.Bu siteye internet üzerinden online olarak https://info.fsc.org/certificate.php linki tıklayarak ulaştıktan sonra ;Açılan sayfada aşağıda kırmızı ile işaretlenen bölüme lisans kodumuzu FSC-C124365 girip ;yada sadece name kısmına ORMA yazdıktan sonra search tuşuna basarak ORMA ile ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz. Üretmekte olduğumuz ürün çeşitlerimizin tümü bu sayfada FSC li ürün olarak yer almaktadır. 

FSC Sertifikamızı görüntülemek için lütfen tıklayın.

Değerli müşterilerimiz,

24.11.2014 tarihi itibariyle CARB P2 ürün belgemizi aldık.

CARB (California Hava Kaynakları Kurulu’nun kısaltmasıdır) 2007 yılında, kurul tarafından kompozit ahşap ürünlerinde bulunan formaldehitin sınıflandırılması için ilgili mevzuatların oluşturulması çalışmalarına başlanmıştır.

CARB belgelendirmesi, yonga levhadaki formaldehitin düşük ve mevzuata uygun olduğunun göstergesidir.

Bu doğrultuda CARB sertifikası alımı için İtalya’da bulunan bir belgelendirme firması olan CATAS ile görüşülerek sözleşme imzalanmış, karşılıklı laboratuvarlar arasında deneyler yapılarak laboratuvarlar arasında korelasyon sağlanmış, standartlara uygun olarak perfaratör yöntemi ile formaldehit deneylerinin laboratuvarımızda yapılabildiğine karar verilmiştir. CATAS tarafından fabrikamızda yapılan denetlemeler sonucunda belgelenmeye olumsuz etki edecek bir unsur olmadığına karar verilerek belgemiz tarafımıza gönderilmiştir.

Belgemizi aşağıdaki bağlantıya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Vekalet Belgesi’ni görüntülemek için tıklayın.

2013 ORMA Kar Dagitimi Onerisi Belgesi’ni görüntülemek için tıklayın.

ORMA Cagri Metni ve Gundem Belgesi’ni görüntülemek için tıklayın.

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.905.120,00-TL’den 10.000.000,00-TL’ye yükseltilmesi nedeniyle ihraç edilecek 8.094.880,00-TL nominal değerli paylara ilişkin ilişikteki ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 31.12.2013 tarih ve 43/1386 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İhraç Belgesi’ni görüntülemek için tıklayın.

Şirketimiz 20.09.2013 tarih ve 17 nolu Yönetim kurulu toplantısında;

Şirketimiz mevcut ve planlanan yatırımlarının değerlendirilmesi neticesinde; mevcut kayıtlı sermaye tavanımızın iç kaynaklardan ve/veya nakit artırımı karşılamayacağı göz önüne alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Seri: IV No: 38 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemine ilişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde; Şirketimiz mevcut 6.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanının 29.000.000.- TL’sına artırılmasına ayrıca, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 8.094.880,00 (Sekizmilyondoksandörtbinsekizyüzseksen) TL’nin tamamı finansal tablolarda yer alan öz sermaye altındaki iç kaynaklardan artırılmak suretiyle 1.905.120 TL’dan 10.000.000 TL’sına artırılmasına ve ihraç olunacak payların artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılmasına,

Şirketimiz ortak sayısı itibariyle halka açık sayılan şirket statüsünde olup, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu denetimine tabi iken, Şirket paylarının Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilke kararı ile zorunlu olarak Serbest İşlem Platformu’nda işlem görmeye başlamış olması ve muhtelif emirler olmakla birlikte alım satım gerçekleşmediği, fiili olarak Şirket paylarının halka arzının yapılmamış olduğu göz önüne alınarak; mevcut Şirket paylarından 980.000.000 adedinin A Grubu, 20.000.000 adedinin ise B Grubu paya bölünmek suretiyle, Şirketimiz ortaklarından Sn. Şevket Demirel’e ait %2’lik paylar dışında kalan payların tamamına, yönetime aday gösterme, oy ve kardan pay alma imtiyazı tanınmasına ve bu suretle; sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm payların imtiyazsız B Grubu olarak ihraç ve halka arzına,

Yukarıdaki çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin 7, 12, 21 ve 29’uncu maddelerinin tadiline ve bu bağlamda ilgili makamların uygun görüş ve izinlerini takiben Genel Kurul’da ortaklarımız onayına sunulması için gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine

toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

06/12/2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun’unun 13. Maddesinin 4.Fıkrasında,

“Kaydileştirilmesine karar verilen sermaye piyasası araçlarının Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde teslimi zorunludur. Teslim edilen sermaye piyasası araçları kendiliğinden hükümsüz hâle gelir. Teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları ise kaydileştirilme kararından sonra borsada işlem göremez, aracı kurumlarca bu sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık edilemez ve katılma belgelerinin geri alımı yapılamaz. Kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları Yatırımcıları Tazmin Merkezine (YTM)’ye intikal eder. Bunların üzerindeki sınırlı ayni haklar kendiliğinden sona ermiş sayılır. Bunlar YTM’nin hesabına geçmesinden itibaren üç ay içinde satılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Şirketimiz pay senetleri, 14/12/2011 tarihinde MKK nezdinde kayden izlenmeye başlamış olup ilgili Kanun maddesi gereğince, pay senetlerinin hak sahibi bazında kaydileştirme süresi 31/12/2018 tarihinde sona erecektir. Pay senetlerini fiziken elinde bulunduran yatırımcıların, herhangi bir hak kaybına maruz kalmamaları için, söz konusu pay senetlerini, 31/12/2018 tarihine kadar Şirketimize başvurarak kendi adlarına açılacak hesaplarda kaydileştirmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar teslim edilerek kaydileştirilmeyen sermaye piyasası araçları Yatırımcı Tazmin Merkezine intikal edecektir. Ayrıntılı bilginin yatırımcı ilişkileri birimimizden edinilmesi mümkündür. Her hangi bir hak kaybına uğranılmamasını teminen konuyu önemle hatırlatırız.

Konu hakkında detay bilgi için :

Telefon numarası: +902462241020 (Dahili:259)
e-posta adresi: oguzhan.vergili@orma.com.tr

ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ORMA, 2013 [] 17.04.2013 16:01:15
  Kayıtlı Sermaye İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

AdresProf. Dr. Alaeddin Yavaşça Sk. Marmara Apt. No:4 D:2 Beşiktaş
Telefon212 – 3270080
Faks212 – 3271303
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon246 – 2241020
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks246 – 2241019
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır
Özet BilgiKayıtlı Sermaye Tavanı Artışı Başvurusu
Yönetim Kurulu Karar Tarihi25.03.2013
İlgili İşlemKayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)2.000.000,00
Hedeflenen Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)6.000.000,00
Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi31.12.2017
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde NoAna Sözleşme Madde 7

  EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuzun 25.03.2013 tarihli toplantısında 
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’ na uyum amacıyla gerekli değişikliklerin mevzuatın tanıdığı süre içerisinde yapılması ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca süresi içinde başvurulmadığı için kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılan Şirketin 6.000.000,00 TL tavan ile 5 yıllık süre için kayıtlı sermaye sistemine tekrar geçişine izin verilmesi amacıyla Şirketimiz ana sözleşmesinin 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 13., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 33., 36., 37., ve Geçici Madde 1, maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesi ve bu çerçevede; gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla Yönetime yetki verilmesine toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. /
ORMA [] 09.04.2013 12:00:03
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi: Vişnezade Mah. Prof.Alaeddin Yavaça Sokak Marmara Apt. No:4 D:2 34357 Beşiktaş İSTANBUL
Telefon ve Faks No.: 0 212 3270080 0 212 3271303
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su: 0 246 2241020 0246 2241019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?: Hayır
Özet Bilgi: Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulumuzun 09.04.2013 tarihli toplantısında;
Şirketin 2013 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk genel kurul toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Orma Orman Mahsülleri İntegre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) 03.06.2011 tarih ve 17/519 sayılı kararı uyarınca Ortaklığımız hisse senetlerinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (Borsa) tarafından belirlenen Serbest İşlem Platformu’nda (SİP) işlem görmesine ilişkin duyuru formudur.

Ortaklığımızın 1.905.120,00- TL sermayesini temsil eden paylarının tamamı Kurul kaydındadır. Ancak Kurul kaydında olmak Ortaklığımızın ve paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez.

Ortaklık yönetim kurulumuzun 02/05/2012 tarih ve 2012/9 sayılı toplantısında, ortaklığımızın hisse senetlerinin SİP’te işlem görmesine karar verilmiş olup, işlem görme Ortaklığımızın ve paylarının Borsa veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez.

Serbest İşlem Platformu İşlem GörmeDuyuru Formu ve ekleri aşağıdaki dosyalardadır.

SPK Duyuru Formu.

Orma A.Ş. 30.06.2012 – 2011 Mali Tablolar.

İMKB İşlem Görme Duyuru Formu.

MKK Üyelik İşlemlerinin Tamamlandığına Dair Yazı.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 03.06.2011 tarih ve 17/519 sayılı toplantısında SPK’nun 11. maddesinin üçüncü fıkrasındaki hüküm çerçevesinde Şirketimiz (Orma Orman Mahsülleri İntegre San. Ve Tic. A.Ş.) hisse senetlerinin İMKB tarafından belirlenecek Pazar veya Platformda işlem görmesine SPK tarafından karar verilmiştir.

Şirketimiz bu karar doğrultusunda sözkonusu pazarda işlem görebilmek için SPK’ na ve İMKB’ na gerekli başvuruları yapmış ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)’ na üye olmuştur. Şirketimizi MKK nezdinde temsil etmek üzere Ak Yatırım Menkul değerler A.Ş. ile Kurumsal Aracılık sözleşmesi imzalanmıştır.

Şirketimiz ortaklarının mevcut ortaklık paylarının, İMKB tarafından belirlenecek Pazar veya Platformda işlem görebilmesi için hisse senetlerinin ortaklarımızdan bir tutanak ile teslim alınarak, kaydi sisteme dahil olması (kaydileşmesi) gerekmektedir. Ortaklarımızın hisse senetlerinin MKK nezdinde kaydileştirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ortaklarımızın;

  • Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nini acentesi olan Akbank T.A.Ş.’nin herhangi bir Şubesinde menkul hesabı açmaları,
  • Menkul hesap numarası ve MKK Sicil Numarasını ilgili banka şubesinden almaları,
  • Şirketimizi 0 246 224 10 20 no.lu telefondan arayıp randevu alarak, Nüfus cüzdanı, fiziki hisse senetleri, Banka Şubesinden temin ettiği menkul hesap no.su ve MKK sicil no.su ile birlikte

İstiklal Mah. Atatürk Bulvarı Isparta-Eğirdir Karayolu 5. km. ISPARTA adresinde bulunan şirketimizin Muhasebe Bölümüne gelmeleri gerekmektedir.

Kaydileşmeyen hisse senetleri ne olacak?

Sermaye Piyasası Kanunu Geçici 6’ncı maddesinde “Her bir sermaye piyasası aracı için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları hisse senedi ise, ihraççıya kanunen intikal eder.” hükmü yer almaktadır. İhraççı tarafından ilk kaydi pay oluşumu tarihini izleyen yedinci yılın sonunda ortak hesaplarına kayden aktarılmayan payların ihraççıya intikali söz konusu olacaktır.

Ortaklarımıza duyurulur

Saygılarımızla,

Orma Orman Mahsülleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ORMA A.Ş. Yonga Levha ve Melamin Kaplı Yonga Levha fabrikamızın, Yeni Gonca Hattı ilk plakasının 06.06.2012 saat: 21.15 itibarıyla üretildiğini, büyük bir heyecan ve mutlulukla bildirmek istiyoruz.

Aşağıdaki videoda ilk plakamızın üretimini izleyebilirsiniz.

Orma A.Ş.; Her Zaman Olduğu Gibi Yenilikte En İleri, Müşterisinin Hizmetinde, Müşterisinin Tam Memnuniyetini Esas Alan Çalışma İlkeleriyle, Ve, Büyüyerek Yoluna Devam Etmektedir.

Heyecanlıyız ve Gururluyuz.

Siz, Değerli Ziyaretçilerimizin bilgilerine sunarız.

Ülke ekonomimize, Sektörümüze, Hayırlı ve Uğurlu Olmasını Dileriz.