Yatırımcı İlişkileri

Şirket Künyesi

Ticaret Ünvanı

Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mersis No:

0647002246600018

Ticaret Sicil No

640326

Taahhüt edilen sermaye

27.200.000 TL

Ödenen sermaye

27.200.000 TL

Vergi Dairesi

Boğaziçi Kurumlar

Vergi Numarası

6470022466

Yönetim Kurulu

Neslihan DEMİREL

Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza

Şehriban Nihan ATASAGUN

Yönetim KuruluBaşkanı ve Murahhas Aza

Nazlı Asuman ESİN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ömer ÇİVRİL

Yönetim Kurulu Üyesi

Çetin BOZCU

Yönetim Kurulu Üyesi

Ummuhan Binhan KESİCİ

Yönetim Kurulu Üyesi

Şirket Belgeleri ve Sözleşmeler

Orma A.Ş. Esas sözleşmesi.

Orma A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları.

Orma A.Ş. Bilgilendirme Politikası.

Orma A.Ş. İhraç Belgesi.

Kâr Dağıtım

Kâr Dağıtım Politikası

Kâr Dağıtım Politikası

Kâr Dağıtım Tabloları

2022 Kar Dağıtım Tablosu

2021 Kâr Dağıtım Tablosu

2020 Kâr Dağıtım Tablosu

2019 Kâr Dağıtım Tablosu

2018 Kâr Dağıtım Tablosu

2017 Kâr Dağıtım Tablosu

2016 Kâr Dağıtım Tablosu

Vergi Usül Kanunu Mali Tabloları

Orma A.Ş. 31.12.2023 Yılı VUK Mali Tabloları.

Orma A.Ş. 31.12.2022 Yılı VUK Mali Tabloları.

Orma A.Ş. 31.12.2021 Yılı VUK Mali Tabloları.

Orma A.Ş. 31.12.2020 Yılı VUK Mali Tabloları.

Orma A.Ş. 31.12.2019 Yılı VUK Mali Tabloları.

Orma A.Ş. 31.12.2018 Yılı VUK Mali Tabloları.

Orma A.Ş. 31.12.2017 Yılı VUK Mali Tabloları.

Orma A.Ş. 30.06.2017 Yılı VUK Mali Tabloları.

Orma A.Ş. 31.12.2016 Yılı VUK Mali Tabloları.

Orma A.Ş. 30.06.2016 Yılı VUK Mali Tabloları.

Orma A.Ş. 31.12.2015 Yılı VUK Mali Tabloları.

Orma A.Ş. 30.06.2015 Yılı VUK Mali Tabloları.

Orma A.Ş. 31.12.2014 Yılı VUK Mali Tabloları.

Bağımsız Denetim Raporları

Orma A.Ş 31.12.2023 İtibariyle Bağımsız Denetim Raporu

Orma A.Ş 30.06.2023 İtibariyle Bağımsız Denetim Raporu

Orma A.Ş 31.12.2022 İtibariyle Bağımsız Denetim Raporu

Orma A.Ş 30.06.2022 İtibariyle Bağımsız Denetim Raporu

Orma A.Ş 31.12.2021 İtibariyle Bağımsız Denetim Raporu

Orma A.Ş 30.06.2021 İtibariyle Bağımsız Denetim Raporu

Orma A.Ş 31.12.2020 İtibariyle Bağımsız Denetim Raporu

Orma A.Ş 30.06.2020 İtibariyle Bağımsız Denetim Raporu

Orma A.Ş. 31.12.2019 İtibariyle Bağımsız Denetim Raporu.

Orma A.Ş. 30.06.2019 İtibariyle Bağımsız Denetim Raporu.

Orma A.Ş. 31.12.2018 İtibariyle Bağımsız Denetim Raporu.

Orma A.Ş. 30.06.2018 İtibariyle Bağımsız Denetim Raporu.

Orma A.Ş. 31.12.2017 İtibariyle Bağımsız Denetim Raporu.

Orma A.Ş. 30.06.2017 İtibariyle Bağımsız Denetim Raporu.

Orma A.Ş. 31.12.2016 İtibariyle Bağımsız Denetim Raporu.

Orma A.Ş. 30.06.2016 İtibariyle Bağımsız Denetim Raporu.

Orma A.Ş. 31.12.2015 İtibariyle Bağımsız Denetim Raporu.

Orma A.Ş. 30.06.2015 İtibariyle Bağımsız Denetim Raporu.

Orma A.Ş. 31.12.2014 İtibariyle Bağımsız Denetim Raporu.

Orma A.Ş. 30.06.2014 İtibariyle Bağımsız Denetim Raporu.

Orma A.Ş. 31.12.2013 İtibariyle Bağımsız Denetim Raporu.

Orma A.Ş. 30.06.2013 İtibariyle Bağımsız Denetim Raporu.

Özel Durum Açıklamaları

Orma A.Ş 2024 Özel Durum Açıklamaları

Orma A.Ş 2023 Özel Durum Açıklamaları

Orma A.Ş 2022 Özel Durum Açıklamaları

Orma A.Ş 2021 Özel Durum Açıklamaları

Orma A.Ş. 2020 Özel Durum Açıklamaları

Orma A.Ş. 2019 Özel Durum Açıklamaları.

Orma A.Ş. 2018 Özel Durum Açıklamaları.

Orma A.Ş. 2017 Özel Durum Açıklamaları.

Orma A.Ş. 2016 Özel Durum Açıklamaları.

Orma A.Ş. 2015 Özel Durum Açıklamaları.

Orma A.Ş. 2014 Özel Durum Açıklamaları.

Orma A.Ş. 2013 Özel Durum Açıklamaları.

Orma A.Ş. 2012 Özel Durum Açıklamaları.

Faaliyet Raporları

Orma A.Ş 2023 Yılı Faaliyet Raporu

Orma A.Ş 2022 Yılı Faaliyet Raporu

Orma A.Ş 2021 Yılı Faaliyet Raporu

Orma A.Ş. 2020 Yılı Faaliyet Raporu.

Orma A.Ş. 2019 Yılı Faaliyet Raporu.

Orma A.Ş. 2018 Yılı Faaliyet Raporu.

Orma A.Ş. 2017 Yılı Faaliyet Raporu.

Orma A.Ş. 2016 Yılı Faaliyet Raporu.

Orma A.Ş. 2015 Yılı Faaliyet Raporu.

Orma A.Ş. 2015 6 Aylık Faaliyet Raporu.

Orma A.Ş. 2014 Yılı Faaliyet Raporu.

Orma A.Ş. 2014 6 Aylık Faaliyet Raporu.

Orma A.Ş. 2013 Yılı Faaliyet Raporu.

Orma A.Ş. 2012 Yılı Faaliyet Raporu.

Orma A.Ş. 2011 Yılı Faaliyet Raporu.

Orma A.Ş. 2010 Yılı Faaliyet Raporu.

Sermaye Arttırımı

Orma A.Ş. Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Orma A.Ş. Taslak İzahname

Orma A.Ş. ÖDA Taslak İzahname

Orma A.Ş. Fon Kullanım Raporu

Orma A.Ş. Onaylı İzahname

Orma A.Ş. KAP İzahname

Toplantı Gündemleri

Orma A.Ş 02.05.2024 Tarihli Genel Kurul Toplantı Gündemi

Orma A.Ş 02.05.2023 Tarihli Genel Kurul Toplantı Gündemi

Orma A.Ş 25.04.2022 Tarihli Genel Kurul Toplantı Gündemi

Orma A.Ş 20.04.2021 Tarihli Genel Kurul Toplantı Gündemi

Orma A.Ş 11.06.2020 Tarihli Genel Kurul Toplantı Gündemi

Orma A.Ş. 04.06.2019 Tarihli Genel Kurul Toplantı Gündemi

Orma A.Ş. 03.05.2018 Tarihli Genel Kurul Toplantı Gündemi

Orma A.Ş. 24.05.2017 Tarihli Genel Kurul Toplantı Gündemi

Orma A.Ş. 29.04.2016 Tarihli Genel Kurul Toplantı Gündemi

Orma A.Ş. 22.04.2015 Tarihli Genel Kurul Toplantı Gündemi

Orma A.Ş. 24.04.2014 Tarihli Genel Kurul Toplantı Gündemi

Toplantı Tutanakları ve Hazır Bulunanların Listesi

Orma A.Ş. 02.05.2024 Tarihinde Yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Orma A.Ş. 02.05.2023 Tarihinde Yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Orma A.Ş. 25.04.2022 Tarihinde Yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Orma A.Ş. 20.04.2021 Tarihinde Yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Orma A.Ş. 11.06.2020 Tarihinde Yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Orma A.Ş. 25.04.2019 Tarihinde Yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Orma A.Ş. 03.05.2018 Tarihinde Yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Orma A.Ş. 24.05.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Orma A.Ş. 29.04.2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Orma A.Ş. 22.04.2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Orma A.Ş. 25.04.2019 Tarihinde Yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli

Orma A.Ş. 03.05.2018 Tarihinde Yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli

Orma A.Ş. 24.05.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli

Orma A.Ş. 29.04.2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli

Orma A.Ş. 22.04.2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli

Vekaleten Oy Kullanma Formu

Orma A.Ş Vekaletname 2023

Orma A.Ş Vekaletname 2022

Orma A.Ş Vekaletname 2021

Orma A.Ş Vekaletname 2020

Orma A.Ş. Vekaletname 2019

Orma A.Ş. Vekaletname 2018

Orma A.Ş. Vekaletname 2017

Orma A.Ş. Vekaletname 2016

Orma A.Ş. Vekaletname 2015